forbot

TD Vermikulit, OOO

+7 (800) 555-38-94
  • TD Vermikulit, OOO
Quầy trưng bày
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Sản phẩm gốm cách nhiệt keramovermikulit
Sản phẩm gốm cách nhiệt keramovermikulit
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Chất cách nhiệt
Chất cách nhiệt
Tấm lát vecmiculit
Tấm lát vecmiculit
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Sản phẩm gốm cách nhiệt keramovermikulit
Sản phẩm gốm cách nhiệt keramovermikulit
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Chất cách nhiệt
Chất cách nhiệt
Tấm lát vecmiculit
Tấm lát vecmiculit
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Cát cách nhiệt
Đang có sẵn | Only wholesale 
Nhóm: Cát cách nhiệt
Wholesale: 5300 RUB từ 1 m3
Cát cách nhiệt
Đang có sẵn 
Nhóm: Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Đang có sẵn | Only wholesale 
Nhóm: Cát cách nhiệt
Wholesale: 6500 RUB từ 1 m3
Sản phẩm gốm cách nhiệt keramovermikulit
Đang có sẵn 
Nhóm: Sản phẩm gốm cách nhiệt keramovermikulit
Cát cách nhiệt
Đang có sẵn 
Nhóm: Cát cách nhiệt
Cát cách nhiệt
Đang có sẵn 
Nhóm: Cát cách nhiệt
Liên hệ

Địa chỉ

Nga,  Krasnojarskij territories,  Krasnoyarsk,  st. Televizornaya, house 1, str. 60

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty TD Vermikulit, OOO. Tất cả thông tin về TD Vermikulit, OOO tại Krasnoyarsk (Nga).